" Jinpao Automation Contest 2023 "

"Jinpao Automation Contest 2023"

Pictures from the "Jinpao Automation Contest 2023" of our parent company Jinpao Precision Industry Co.,Ltd.

 26 JAN 2024 Royal Park Plaza, Floor 1 ,Paradise park #nextfutureoftechnology

ภาพข่าว : ประมวลภาพ ในการแข่งขัน "Jinpao Automation Contest 2023"

26 ม.ค. 67Royal Park Plaza, ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

สามารถเข้ามาเลือกภาพและโหลดได้ที่ Google Drive ครับ https://drive.google.com/.../1MYqedGM...


​​จินป่าวขอขอบคุณเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างโครงการดีๆแก่เยาวชนไทยเราเพิ่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหุ่นยนต์“ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเกณฑ์และข้อกำหนดผลงานในปีถัดไป การนำเทรนด์โลก 2030 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ทักษะครู ทักษะผู้เรียน ควบคู๋กับอุตสาหกรรม เราควรคำนึงถึงสามารถเยาวชนไทย พัฒนาต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สามารถใช้งานจริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศไทย "พบกันกับการแข่งขันอีกรูปแบบที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ปีหน้าครับติดตามที่เพจ https://web.facebook.com/jinpao.Jinpao Automation Contest

#jinpaoAutomationcontest2023#jinpaoprecisionindustry#JinpaoAutomationContest2023